overlay

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE)

 Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE)

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde geliştirilen Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE); öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu ve güçlendirici bir eğitim programıdır. 2021 yılı itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlanan YYBE, birincil önleme yaklaşımıyla Türkiye’de bu ölçekte hazırlanan ilk programdır. 15 hafta olarak tasarlanmış olan programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan öğrencilerdir. 

YYBE Programı ile olumsuz duyguları önleme, öz kontrol, etkili iletişim, eleştirel düşünme, karar verme, bağımlılıklara karşı “hayır” deme, problem çözme gibi pek çok becerinin öğrencilere kazandırılmasını amaçlanmaktadır. YYBE’nin eğitim öğretim yaklaşımı, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye ve problem çözmeye dayanır. Öğrencilerin bir araya gelerek birbirlerinin bakış açılarından ve yaşantılarından öğrenebilecekleri zengin bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir. Programın uygulayıcıları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardır.

Detaylı bilgi için: http://www.yybe.org.tr/