overlay

Yeşilay Danışmanlık Merkezi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 2015 yılında Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli projesi çerçevesinde oluşturulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM); rehabilitasyon merkezlerinin hizmet sunumunu, finansmanını, insan kaynağını, akreditasyonu ile denetimini içeren ve Türkiye’ye özgü bir rehabilitasyon sistemini içeren bir yapıda oluşturulmuştur. Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli ile mevcut yüksek nüks oranlarının azaltılması ve bağımlıların rehabilite edilerek sosyal hayata kazandırılması hedeflenmektedir.

YEDAM ekibinin tamamı, yetişmiş uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşmaktadır. Arayan kişilere tütün, madde, alkol ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme ve doğru yönlendirme, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta aktif olarak 101 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve sosyal destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin:  https://www.yedam.org.tr