overlay

Okulda Bağımlılığa Müdahale Eğitim Programı (OBM)

Okulda Bağımlılığa Müdahale Eğitim Programı (OBM)

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), çocuğu ve ergeni henüz “deneme” ya da “kullanma”  düzeyindeyken zararlı maddeden vazgeçirmeye yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile geliştirilmiş okul temelli önleyici müdahaleler bütünüdür.  OBM, öğrencilerde sigara, alkol, bağımlılık yapıcı madde ve riskli internet kullanımına yönelik ikincil önleme perspektifiyle geliştirilmiş Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli müdahale programıdır. 

OBM kapsamında rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, müdahale alanında teknik ve mesleki yetkinliklerini artırıcı eğitimlere katılarak; risk grubundaki öğrencilere önleyici müdahalede bulunmaktadırlar. OBM sayesinde risk altındaki öğrencilerin sigara, alkol, madde ve riskli internet kullanımı gibi zararlı alışkanlık ve davranışları bağımlılığa dönüşmeden önlenmekte ve bağımlılık gibi tedavisi oldukça güç, maliyetli ve tekrarlama oranı yüksek bir hastalığın oluşumu durdurulmaktadır. Ayrıca risk grubuna giren öğrenciler eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılmakta ve öğrencilerin bağımlılıkla birlikte gelişen psikososyal sorunlarına destek sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi için:http://obm.org.tr
Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı Broşürü