overlay

Vizyon - Misyon

23 Eylül 2020


Vizyon
Toplumu, tüm bağımlılık yapıcı madde ve davranışlardan uzak tutmak.


Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde, en üst seviyede işbirliği ile eş güdüm ve koordinasyon içinde birbirini destekleyecek ve etkisini artıracak şekilde geliştirilen strateji ve politikalarla her tülü bağımlılıktan uzak; bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik haline sahip sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak.