overlay

BMYK

01 Aralık 2022

BMYK

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK)

Ülkemizde bağımlılıkla mücadele her boyutuyla ele alınmakta, bu alanda büyük mesafeler kat edilmesini sağlayan çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 9.12.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun görev alanı genişletilerek Başbakan Yardımcısı başkanlığında, 11 bakanın katılımıyla Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Daha sonra, 14.2.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 11 bakan (Adalet; Aile ve Sosyal Hizmetler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; Gençlik ve Spor; Hazine ve Maliye; İçişleri; Milli Eğitim; Sağlık; Tarım ve Orman; Ticaret; Ulaştırma ve Altyapı Bakanları) ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur. Ülkemizde bağımlılıkla mücadele çalışmaları Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK)’nun oluşturacağı strateji ve eylem planları çerçevesinde görev icra etmek üzere oluşturulmuş olan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları eliyle yürütülmektedir.

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMK)

BMYK’ya bağlı olarak Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMK) oluşturulmuştur. Kurul; Bağımlılık ile mücadele çalışmalarını BMYK’ya sunmak, BMYK kararlarının uygulanmasını sağlamak, bağımlılık ile mücadele politikalarına katkı sağlamak, tüm üyelerce, kendi kurum ve kuruluşlarında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının takip ve koordinasyonunu yapmak, kurum ve kuruluşlar arası iş birliğini sağlamak görevlerini icra etmektedir. BMK; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, 11 Bakan Yardımcısı (Adalet; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler; Çevre ve Şehircilik; Gençlik ve Spor; Hazine ve Maliye; İçişleri; Milli Eğitim; Sağlık; Tarım ve Orman; Ticaret; Ulaştırma ve Altyapı), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkanvekili, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, RTÜK Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı,  TÜİK Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü, BMYK Başkanı Danışmanı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdüründen oluşmaktadır.

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu (BMTK)

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürünün, olmadığı durumlarda ise Halk Sağlığı Genel Müdürünün görevlendirdiği ilgili daire başkanının başkanlığında, BMK’da yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilecek en az daire başkanı seviyesinde, toplantılarda kurumları/kuruluşları adına karar verebilecek temsilcilerden oluşmaktadır. Kurul; bağımlılık ile mücadele çalışmalarını BMK’ya sunulmak üzere raporlamak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak, bağımlılık ile mücadele çalışmaları kapsamında uluslararası gelişmeleri takip etmek, kendi kurum ve kuruluşlarında yapılması planlanan bağımlılıkla mücadele çalışmalarında görev almak, kurum/kuruluş içi iş birliğini sağlamak, üye kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak, BMK’ya iletilmesi gereken konuları tespit etmek, yapılan çalışmaların kurum ve kuruluşların yerel teşkilatlarına yaygınlaştırılmasını sağlamak, yerel teşkilatlardaki faaliyetleri organize etmek görevlerini icra etmektedir.

Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurulları (BMİKK)

BMİKK, illerde Vali başkanlığında ilçelerde Kaymakam başkanlığında BMK’da yer alan kurumların ildeki/ilçedeki en üst düzey temsilcilerinden oluşur. BMİKK'lar; BMYK, BMK ve BMTK tarafından belirlenen politika ve faaliyetlerle bu kapsamda verilen görevlerin il/ilçe bünyesinde başarıya ulaşması için çalışmalarını yürütürler.