overlay

Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)

Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk destek merkezleri; suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin; bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Bu merkezlerin temel amacı; çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektir.

Ülke genelinde 13 Çocuk Destek Merkezi Sağlık Bakanlığınca madde kullanım tıbbi tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu tamamlanan çocukların sosyal uyumlarını sağlamak üzere en fazla 40 kapasiteli olarak hizmet vermektedir. Madde bağımlılığı alanında hizmet vermekte olan Çocuk Destek Merkezlerinin arındırma merkezlerinin bulunan şehirlerde kurulmasına özen gösterilmektedir.

Çocuk Destek Merkezleri hizmet binaları kampüs içerisinde villa tipi evlerden oluşan yaşam üniteleri, çocukların iş ve uğraşı yapabileceği alanlar, açık ve kapalı spor alanları, hobi bahçeleri, hayvan barınakları, eğitim atölyeleri, terapi odaları ve görüşme odaları gibi alanların oluşturulduğu, çocukların kendilerine zarar vermesini önleyen malzemelerin kullanıldığı ve çocukların takip ve kontrolünü sağlayan binalardan oluşmaktadır.  Madde bağımlılığı kapsamında hizmet veren 13 Çocuk Destek Merkezinde 2015 yılından 2020 Temmuz ayı sonuna kadar 6009 çocuğa hizmet sunulmuştur.

Detaylı bilgi için: https://ailevecalisma.gov.tr/chgm/uygulamalar/cocuk-destek-merkezleri