overlay

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)

“HASTALIĞA DEĞİL, SAĞLIĞA YATIRIM YAPMAK” anlayışını önemseyen Bakanlığımız bünyesinde hizmet sağlayan Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. 

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama ve eğitim, sigara bırakma danışmanlığı, uyuşturucu kullanan kişi ve yakını için danışmanlık, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve gereksinimlere göre Bakanlığımız tarafından belirlenecek diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla, ilgili mevzuatlar doğrultusunda sunulmaktadır. Gereksinim duyulan alanlarda laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturularak halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Hareketli yaşam ve doğru beslenmede iyi uygulama örnekleri gösterilmekte, sağlık okuryazarlığının arttırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı kapsamında ise uyuşturucu kullanan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı biyo-psiko-sosyal sorunların çözümü amacıyla müdahalelerde bulunulmaktadır. Bu doğrultuda ileri tedavi hizmetlerine ihtiyacın olması hallerinde kişileri tedavi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum/kuruluşlara yönlendirmekte ve takibini sağlamaktadır. Ayrıca sosyal, ekonomik, hukuki veya güvenlikle ilgili konularda destek alınması gerektiği düşünüldüğünde danışmanlık verilen kişinin uygun dış kurumlara yönlendirmesi sağlanmaktadır. Benzer şekilde danışmanlık verilen kişinin ihtiyaç duyduğu diğer konularda, sağlıklı hayat merkezinde hizmet sunan ilgili diğer danışmanlık birimleriyle iş birliğine geçilerek, sorunların çözümü için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Böylece kişi ve yakını için vaka değerlendirme ve izlem süreci başlatılmış olmaktadır.  

 Detaylı Bilgi İçin: https://shm.saglik.gov.tr